Skin color

Skin color หรือ สีของผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกายชั้นนอกที่มีสีแตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม ได้แก่สี ผิวขาวอมชพู ผิวขาวเหลือง ผิวสีน้ำผึ้ง ผิวคล้ำเข้ม