การดูดวง เป็นแค่เดาหรือไม่

การดูดวง เป็นแค่เดาหรือไม่

                        การดูดวง เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไม่เป็นที่รับในหลักวิทยาศาสตร์เลยเป็นคำนายทายทัก เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นแจ้งได้อย่างแท้จริง

การดูดวง เป็นแค่เดาหรือไม่

เป็นการทำนายอนาคต ชะตาชีวิตของมนุษย์แต่ละบุคคล หรือปรากฏการต่างตามธรรมชาติ การทำนายบ้านเมือง โลก ที่อยู่อาศัย วันและเวลา ซึ่งมีข้อแตกต่างกับวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้จริง สามารถทดลองได้จริงและสรุปเป็นทฤษฎีได้จริงอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดวงทำนาย เกินขึ้นแต่แต่ในอดีตแล้ว ซึ่งแต่ก่อนกษัตริย์ แต่ละพระองค์ก็จะมีโหราศาสตร์ค่อยตรวจเช็ค เลิกงามยามดี เช็คทำนายดวงนั้น เรียกว่าโหราศาสตร์ ซึ่งการดูดวงมีหลายรูปแบบเช่นการดูดวงผ่านไพ่ยิปซี การดูดวงผ่านลายมือ การดูดวงผ่านตำราวันเดือนปีเกิด การดูดวงผ่านตัวเลขทะเบียนรถ บ้าน หรือการดูดวงผ่านทางจิตสัมผัส ทั้งหมดนี้เป็นการทำนายทายทักเป็นความเชื่อส่วนบุคคล อาจเรียกอีกอย่างเป็นการงมงาย

 ปัจจัยสำคัญของการดูดวงยกตัวอย่างสำคัญ ก็คือ 1.การล่วงรู้อนาคต ว่าจะต้องไปทางไหน ทิศไหนที่จะทำให้ตนประสบความสำเร็จ บางครั้งอาจเจอหมดดูแม่นบ้างที่ทำนายไกล้เคียงกับสิ่งที่เจอใส่อนาคต แฟชั่นเปลี่ยนแปลง ตามการเวลา

2.ต้องการเสริมบารมี สำหรับการเป็นใตเป็นโตแบบมีหน้ามาตา การเสริมบารมีเป็นสิ่งสำคัญ เช่นการเช็คโหงวเฮ้งต่างๆนาๆเพื่อให้หน้าที่การงานประสบผลสำเร็จ การเช็คปีชง การแก้ปีชง การแก้ไขชะตาราศี ของรางนำโชค เพื่อความสบายใจของบุคคลนั้นๆ

3.ต้องการพ้นจากทุกข์ภัยไขเจ็บ การเช็คดวงนำไปถึงการเข้าถึงสายบูชาเล่นของพึงพาทางด้าน ไสยศาสตร์ ส่วนมาก หมอดูที่ดีจะแนะนำให้ปล่อยนกปล่อยปลา ทำบุญ ซึ่งแบบนี้เป็นทางที่ดีว่าการพึ่งพามนต์ดำ

4.เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ความจริงบ้างคนก็แค่ต้องการความสบายใจเป็นที่ปรึกษาชี้นำทางไปสู้ทางที่ดี เวลาเป็นทุกข์หรือสุข ก็จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับแรก การดูดวงจึงเป็นที่พึ่งทางใจเพียงเพื่อนำทางในการตัดสินใจในบ้างเรื่องที่ยากจะตัดสินใจด้วยตนเอง

                        การดูดวงเป็นสิ่งที่คาดหวังความเป็นจริงได้ยาก การทำนายบ้างอย่างอาจไม่เกิดขึ้นจริงเป็นแค่การกล่าวอ้าง ตามจิตปรุงแต่งของแต่ละหมดดู มีแม้งบ้างไม่แม้นบ้างเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละหมอดูนั้นๆ สิ่งที่คนเราพึ่งจะมีคือสติปัญญาในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาจากความเป็นจริง ฟังหูไว้หูไม่นำมาเป็นบทสรุปนำทางการใช้ชีวิตที่แท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นหมดดูแล้ว หมดดูยังเป็นผู้รับฟังที่ดี แทนคนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าพูดให้สิ่งที่ควรจะพูดตักเตือน หมอดูก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาที่ดีอีกหนึ่งคนเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดที่นำทางเราให้ได้ดีเท่าตัวเราเอง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit บาคาร่าออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *